အာရွရဲ႕ စီးပြားေရးအလားအလာi
  || 0:00:00
  ...  
   
  X
  December 27, 2012 3:12 AM
  ေရတိုအတြက္ ေငြပင္ေငြရင္း စီးဆင္းမႈေတြနဲ႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈေတြ အားေကာင္းေနတဲ့ တရုတ္ႏိုုင္ငံမွာ ရင္းႏွီးျမဳတ္ႏွံမႈေတြ ေႏွးေကြးလာတဲ့ အႏၱရယ္ေတြ ရွိေပမယ့္လည္း အာရွတိုက္ရဲ႕ စီးပြားေရးဟာ လာမယ့္ ႏွစ္သစ္မွာ အားေကာင္းမယ့္ အလားအလာေတြ ရွိေနဆဲျဖစ္သလို ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈေတြ ဆက္ၿပီး ခိုင္မာေနအုံးမယ္လို႔ ကမာၻ႔ဘဏ္ကလည္း ႀကိဳတင္ ေဟာကိန္း ထုတ္ထားပါတယ္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြက္ အာရွရဲ႕ စီးပြားေရးအလားအလာေတြကို ကိုေအာင္လြင္ဦးက တင္ျပ ထားပါတယ္။

  အာရွရဲ႕ စီးပြားေရးအလားအလာ

  Published December 27, 2012

  ေရတိုအတြက္ ေငြပင္ေငြရင္း စီးဆင္းမႈေတြနဲ႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈေတြ အားေကာင္းေနတဲ့ တရုတ္ႏိုုင္ငံမွာ ရင္းႏွီးျမဳတ္ႏွံမႈေတြ ေႏွးေကြးလာတဲ့ အႏၱရယ္ေတြ ရွိေပမယ့္လည္း အာရွတိုက္ရဲ႕ စီးပြားေရးဟာ လာမယ့္ ႏွစ္သစ္မွာ အားေကာင္းမယ့္ အလားအလာေတြ ရွိေနဆဲျဖစ္သလို ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈေတြ ဆက္ၿပီး ခိုင္မာေနအုံးမယ္လို႔ ကမာၻ႔ဘဏ္ကလည္း ႀကိဳတင္ ေဟာကိန္း ထုတ္ထားပါတယ္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြက္ အာရွရဲ႕ စီးပြားေရးအလားအလာေတြကို ကိုေအာင္လြင္ဦးက တင္ျပ ထားပါတယ္။