សកម្មជន​សិទ្ធិ​លំនៅដ្ឋាន​នៅ​បឹងកក់​ត្រូវ​កាត់ទោស​ឲ្យ​ជាប់​ពន្ធគារ​៣​ឆ្នាំi
  || 0:00:00
  ...    
   
  X
  VOA Khmer
  December 27, 2012 10:11 PM
  តុលាការ​ក្រុង​ភ្នំពេញ​នៅ​ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍​នេះ​បាន​សម្រេច​​ផ្តន្ទា​ទោស​អ្នក​ស្រី​យ៉ោម ​បុប្ជា​ឲ្យ​ជាប់​ពន្ធនាគារ​រយៈ​ពេល​បីឆ្នាំ​និង​ពិន័យ​ជា​ប្រាក់​ចំនួន​៦០​លាន​រៀល​គឺ​ប្រមាណ​ជាង​១៦.000​ដុល្លារ​សហ​រដ្ឋ​អាមេរិក​ទៅ​ឲ្យ​ជន​រង​គ្រោះ​ពីរនាក់​ បន្ទាប់​ពី​តុលាការ​បាន​សម្រេច​ថា ​អ្នក​ស្រី​ជាប់​ពាក់​ព័ន្ធ​នឹង​ការ​ប្រព្រឹត្ត​អំពើ​ហិង្សា​កាល​ពី​ខែ​សីហា​ឆ្នាំ​២០១២។​ លោក​ហេង រស្មី និង​លោកសាយ​ មុន្នី​នៃវីអូអេ​រាយ​ការណ៍​ពីរាជ​ធានី​ភ្នំពេញ៕

  សកម្មជន​សិទ្ធិ​លំនៅដ្ឋាន​នៅ​បឹងកក់​ត្រូវ​កាត់ទោស​ឲ្យ​ជាប់​ពន្ធគារ​៣​ឆ្នាំ

  VOA Khmer

  Published December 28, 2012

  តុលាការ​ក្រុង​ភ្នំពេញ​នៅ​ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍​នេះ​បាន​សម្រេច​​ផ្តន្ទា​ទោស​អ្នក​ស្រី​យ៉ោម ​បុប្ជា​ឲ្យ​ជាប់​ពន្ធនាគារ​រយៈ​ពេល​បីឆ្នាំ​និង​ពិន័យ​ជា​ប្រាក់​ចំនួន​៦០​លាន​រៀល​គឺ​ប្រមាណ​ជាង​១៦.000​ដុល្លារ​សហ​រដ្ឋ​អាមេរិក​ទៅ​ឲ្យ​ជន​រង​គ្រោះ​ពីរនាក់​ បន្ទាប់​ពី​តុលាការ​បាន​សម្រេច​ថា ​អ្នក​ស្រី​ជាប់​ពាក់​ព័ន្ធ​នឹង​ការ​ប្រព្រឹត្ត​អំពើ​ហិង្សា​កាល​ពី​ខែ​សីហា​ឆ្នាំ​២០១២។​ លោក​ហេង រស្មី និង​លោកសាយ​ មុន្នី​នៃវីអូអេ​រាយ​ការណ៍​ពីរាជ​ធានី​ភ្នំពេញ៕


  You May Like

  No records found for this widget:10040