ျမန္မာဘက္စကက္ေဘာအသင္း အေမရိကားသြားမည္i
  || 0:00:00
  ...  
   
  X
  December 28, 2012 11:11 PM
  ျမန္မာႏိုင္ငံက ၀ါသနာ႐ွင္ဘတ္စ္ကတ္ေဘာ အားကစားသမား ေတြ အေမရိကန္ႏိုင္ငံကိုသြားၿပီး ႏွစ္ပတ္ၾကာ ဘတ္စ္ကတ္ေဘာ ပညာရပ္ေတြဆည္းပူးဖို႔ ေစလႊတ္မယ္လို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အေမရိကန္ သံအမတ္ႀကီး Derek Mitchell က ေျပာလိုက္ပါ တယ္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ ဇန္န၀ါရီလ ၆ ရက္ေန႔ကေန ၂၀ ရက္ေန႔အထိ ၂ ပတ္ၾကာ ပို႔ခ်မယ့္ ဒီ ဘတ္စ္ကတ္ေဘာ သင္တန္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံက ၀ါသနာ႐ွင္အဆင့္ ေက်ာင္းသားလူ ငယ္ ဘတ္စ္ကတ္ ေဘာ အားကစားသမား ၂၇ ဦးပါ၀င္မွာျဖစ္ ပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္းအျပည့္အစံုကိုေတာ့ ကိုေက်ာ္သိခၤ က ေျပာျပေပးမွာပါ။

  ျမန္မာဘက္စကက္ေဘာအသင္း အေမရိကားသြားမည္

  Published December 29, 2012

  ျမန္မာႏိုင္ငံက ၀ါသနာ႐ွင္ဘတ္စ္ကတ္ေဘာ အားကစားသမား ေတြ အေမရိကန္ႏိုင္ငံကိုသြားၿပီး ႏွစ္ပတ္ၾကာ ဘတ္စ္ကတ္ေဘာ ပညာရပ္ေတြဆည္းပူးဖို႔ ေစလႊတ္မယ္လို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အေမရိကန္ သံအမတ္ႀကီး Derek Mitchell က ေျပာလိုက္ပါ တယ္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ ဇန္န၀ါရီလ ၆ ရက္ေန႔ကေန ၂၀ ရက္ေန႔အထိ ၂ ပတ္ၾကာ ပို႔ခ်မယ့္ ဒီ ဘတ္စ္ကတ္ေဘာ သင္တန္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံက ၀ါသနာ႐ွင္အဆင့္ ေက်ာင္းသားလူ ငယ္ ဘတ္စ္ကတ္ ေဘာ အားကစားသမား ၂၇ ဦးပါ၀င္မွာျဖစ္ ပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္းအျပည့္အစံုကိုေတာ့ ကိုေက်ာ္သိခၤ က ေျပာျပေပးမွာပါ။