ျမဧရာေစ်းသေဘၤာ ဖ်က္သိမ္းေတာ့မည္i
|| 0:00:00
...  
 
X
December 28, 2012 11:21 PM
ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ တစ္စီးတည္းသာက်န္ေတာ့ တဲ့ ျမဧရာ ေစ်း သေဘၤာ ကို ဖ်က္သိမ္းျပ္ီး ေရေၾကာင္းပုိ႕ကုန္ေတြ သယ္ေဆာင္ ေပးမဲ႕သေဘာၤအျဖစ္ ေျပာင္းလဲ ေဆာင္ရြက္ေတာမယ္လို႔ အစိုးရက ထုတ္ျပန္ေၾကညာထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ျမဧရာ သေဘာၤၾကီးနဲ႕ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ၾကာ ေအာင္ ေရာင္း၀ယ္ ေဖာက္ကားေန တဲ႕ေစ်းသည္ေတြ သူတုိ႔လုပ္ငန္းေတြ ေပ်ာက္ ကြယ္သြားမွာ ကိုလည္း စိုးရိမ္ပူပင္ ေနၾကပါ တယ္။ ျမစ္မခ မီဒီယာက မေမသၾကၤန္ဟိန္ က တင္ျပပါလိမ့္မယ္။

ျမဧရာေစ်းသေဘၤာ ဖ်က္သိမ္းေတာ့မည္

Published December 29, 2012

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ တစ္စီးတည္းသာက်န္ေတာ့ တဲ့ ျမဧရာ ေစ်း သေဘၤာ ကို ဖ်က္သိမ္းျပ္ီး ေရေၾကာင္းပုိ႕ကုန္ေတြ သယ္ေဆာင္ ေပးမဲ႕သေဘာၤအျဖစ္ ေျပာင္းလဲ ေဆာင္ရြက္ေတာမယ္လို႔ အစိုးရက ထုတ္ျပန္ေၾကညာထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ျမဧရာ သေဘာၤၾကီးနဲ႕ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ၾကာ ေအာင္ ေရာင္း၀ယ္ ေဖာက္ကားေန တဲ႕ေစ်းသည္ေတြ သူတုိ႔လုပ္ငန္းေတြ ေပ်ာက္ ကြယ္သြားမွာ ကိုလည္း စိုးရိမ္ပူပင္ ေနၾကပါ တယ္။ ျမစ္မခ မီဒီယာက မေမသၾကၤန္ဟိန္ က တင္ျပပါလိမ့္မယ္။