စေနေန ့ျမန္မာတီဗီြ သတင္းမ်ားi
  || 0:00:00
  ...  
   
  X
  December 28, 2012 11:38 PM
  ဒီဇင္ဘာလ ၂၉ ရက္ စေနေန ့ ျမန္မာႏိုုင္ငံဆိုုင္ရာသတင္းမ်ားကိုု စုုစည္းတင္ဆက္ထားပါတယ္။

  စေနေန ့ျမန္မာတီဗီြ သတင္းမ်ား

  Published December 29, 2012

  ဒီဇင္ဘာလ ၂၉ ရက္ စေနေန ့ ျမန္မာႏိုုင္ငံဆိုုင္ရာသတင္းမ်ားကိုု စုုစည္းတင္ဆက္ထားပါတယ္။