စေနေန ့ျမန္မာတီဗီြ သတင္းမ်ားi
|| 0:00:00
...  
 
X
December 28, 2012 11:38 PM
ဒီဇင္ဘာလ ၂၉ ရက္ စေနေန ့ ျမန္မာႏိုုင္ငံဆိုုင္ရာသတင္းမ်ားကိုု စုုစည္းတင္ဆက္ထားပါတယ္။

စေနေန ့ျမန္မာတီဗီြ သတင္းမ်ား

Published December 29, 2012

ဒီဇင္ဘာလ ၂၉ ရက္ စေနေန ့ ျမန္မာႏိုုင္ငံဆိုုင္ရာသတင္းမ်ားကိုု စုုစည္းတင္ဆက္ထားပါတယ္။