Chuẩn bị cho lễ nhậm chức của Tổng thống Obamai
  X
  January 01, 2013 7:32 PM
  Theo thông lệ bốn năm một lần, thủ đô Washington của Mỹ phải chuẩn bị cho lễ nhậm chức của tổng thống. Tuy nhiên, lễ nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Barack Obama lần này sẽ không hoành tráng giống như lễ nhậm chức của nhiệm kỳ đầu, như qu‎ý vị sẽ thấy trong video sau đây.

  Chuẩn bị cho lễ nhậm chức của Tổng thống Obama

  Published January 02, 2013

  Theo thông lệ bốn năm một lần, thủ đô Washington của Mỹ phải chuẩn bị cho lễ nhậm chức của tổng thống. Tuy nhiên, lễ nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Barack Obama lần này sẽ không hoành tráng giống như lễ nhậm chức của nhiệm kỳ đầu, như qu‎ý vị sẽ thấy trong video sau đây.


  You May Like

  No records found for this widget:11074