ေသမင္းတမန္ မီးရထားလမ္း ျပန္လည္ျပဳျပင္i
  || 0:00:00
  ...  
   
  X
  January 02, 2013 10:09 PM
  အေျပာင္းအလဲေတြ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ျမန္မာနိုင္ငံကို လာေရာက္လည္ပတ္ၾကသူအေရအတြက္ဟာ တစတစ မ်ားျပားလာပါတယ္။ ဒီလိုအလည္အပတ္ လာေရာက္ၾကသူေတြအတြက္ အဓိကရည္ရြယ္ျပီး ခုအခါ ထိုင္းျမန္မာနယ္စပ္မွာရွိတဲ့ နာမည္ေက်ာ္ ေသမင္းတမန္ မီးရထားလမ္းကို ျမန္မာဘက္ျခမ္းမွာ ျပန္လည္ ျပဳျပင္ဖို ့ အစီအစဥ္ေတြစတင္ေနျပီျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္း မေမစႏၵီက ဆက္လက္ တင္ျပပါမယ္။

  ေသမင္းတမန္ မီးရထားလမ္း ျပန္လည္ျပဳျပင္

  Published January 03, 2013

  အေျပာင္းအလဲေတြ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ျမန္မာနိုင္ငံကို လာေရာက္လည္ပတ္ၾကသူအေရအတြက္ဟာ တစတစ မ်ားျပားလာပါတယ္။ ဒီလိုအလည္အပတ္ လာေရာက္ၾကသူေတြအတြက္ အဓိကရည္ရြယ္ျပီး ခုအခါ ထိုင္းျမန္မာနယ္စပ္မွာရွိတဲ့ နာမည္ေက်ာ္ ေသမင္းတမန္ မီးရထားလမ္းကို ျမန္မာဘက္ျခမ္းမွာ ျပန္လည္ ျပဳျပင္ဖို ့ အစီအစဥ္ေတြစတင္ေနျပီျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္း မေမစႏၵီက ဆက္လက္ တင္ျပပါမယ္။