ကခ်င္ျပည္နယ္က စစ္ပြဲမ်ားရပ္ဖိုု ့ ရန္ကုုန္မွာ ဆႏၵျပေတာင္းဆိုုi
  || 0:00:00
  ...  
   
  X
  January 02, 2013 10:30 PM
  ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္းမွာ ျဖစ္ပါြးေနတဲ့ စစ္ပြဲေတြရပ္စဲဖို့ ရန္ကုန္ျမိဳ ့မွာ ဆႏၵျပေတာင္းဆိုမႈတရပ္ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ တေျမတည္းမွာ ေနထိုင္ေနၾကတဲ့ ေသြးရင္းညီအကိုေတြ အခ်င္းခ်င္း အခုလို တိုက္ခိုက္ေနျကရတာေတြကို အျမန္ဆံုး ရပ္ပစ္ဖို ့နဲ ့ဒီစစ္ပြဲေတြအတြက္ ကုန္က်စားရိတ္နဲ ့ပါတ္သတ္ျပီး လႊတ္ေတာ္ မွာ ေမးျမန္းဖို ့အတြက္လည္း ဆႏၵျပသူေတြ က ေတာင္းဆိုခဲ့ပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္း ကိုေအာင္ေအာင္က ဆက္လက္ တင္ျပပါမယ္။

  ကခ်င္ျပည္နယ္က စစ္ပြဲမ်ားရပ္ဖိုု ့ ရန္ကုုန္မွာ ဆႏၵျပေတာင္းဆိုု

  Published January 03, 2013

  ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္းမွာ ျဖစ္ပါြးေနတဲ့ စစ္ပြဲေတြရပ္စဲဖို့ ရန္ကုန္ျမိဳ ့မွာ ဆႏၵျပေတာင္းဆိုမႈတရပ္ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ တေျမတည္းမွာ ေနထိုင္ေနၾကတဲ့ ေသြးရင္းညီအကိုေတြ အခ်င္းခ်င္း အခုလို တိုက္ခိုက္ေနျကရတာေတြကို အျမန္ဆံုး ရပ္ပစ္ဖို ့နဲ ့ဒီစစ္ပြဲေတြအတြက္ ကုန္က်စားရိတ္နဲ ့ပါတ္သတ္ျပီး လႊတ္ေတာ္ မွာ ေမးျမန္းဖို ့အတြက္လည္း ဆႏၵျပသူေတြ က ေတာင္းဆိုခဲ့ပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္း ကိုေအာင္ေအာင္က ဆက္လက္ တင္ျပပါမယ္။