နီေပါဆင္အလွၿပိဳင္ပြဲi
  || 0:00:00
  ...  
   
  X
  January 03, 2013 10:10 PM
  ႏွစ္စဥ္က်င္းပၿမဲျဖစ္တဲ့ Chitwan ဆင္ပြဲေတာ္ကိုု ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၈ရက္ေန႕က်င္းပသြားၿပီး Chitwan ျပည္သူ႕ဥယ်ာဥ္က Chitwan Kali ဆင္မေလးကိုု ၂၀၁၂ခုုႏွစ္ Chitwan ဆင္ပြဲေတာ္ရဲ႕ အလွဆံုုး၊ အသန္႕ရွင္းဆံုုးနဲ႕ အလိမၼာဆံုုးဆင္အျဖစ္ေရြးခ်ယ္လိုုက္ပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္းကိုု Reutersသတင္းဌာနကေပးပိုု႕ထားတာကိုုေဒၚခင္မ်ိဳးသက္ကေျပာျပမွာျဖစ္ပါတယ္။

  နီေပါဆင္အလွၿပိဳင္ပြဲ

  Published January 04, 2013

  ႏွစ္စဥ္က်င္းပၿမဲျဖစ္တဲ့ Chitwan ဆင္ပြဲေတာ္ကိုု ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၈ရက္ေန႕က်င္းပသြားၿပီး Chitwan ျပည္သူ႕ဥယ်ာဥ္က Chitwan Kali ဆင္မေလးကိုု ၂၀၁၂ခုုႏွစ္ Chitwan ဆင္ပြဲေတာ္ရဲ႕ အလွဆံုုး၊ အသန္႕ရွင္းဆံုုးနဲ႕ အလိမၼာဆံုုးဆင္အျဖစ္ေရြးခ်ယ္လိုုက္ပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္းကိုု Reutersသတင္းဌာနကေပးပိုု႕ထားတာကိုုေဒၚခင္မ်ိဳးသက္ကေျပာျပမွာျဖစ္ပါတယ္။