အေမရိကန္လႊတ္ေတာ္အသစ္i
  || 0:00:00
  ...  
   
  X
  January 03, 2013 10:32 PM
  အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ လႊတ္ေတာ္မွာ အခုတပတ္ထဲ စၿပီးတာ၀န္ထမ္းေဆာင္တဲ့ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္အမတ္သစ္ေတြ ထဲမွာ မ်ိဳးႏြယ္စုမတူ၊ ကြဲျပားတဲ့သူေတြ ပိုၿပီးပါ၀င္ လာတာ ကို ေတြ႔ရပါတယ္။ လူမ်ိဳးေရး၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ နဲ႔ ဘာသာေရး ခြဲျခားမႈဆိုတာ ေတြလည္း မ႐ွိေတာ့ပါဘူး။ ဒါဟာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ရဲ႕ သမိုင္းမွာ တျခားအခ်ိန္ ကာလ ေတြ နဲ႔ ယွဥ္ရင္ အခုတႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္မွာ လူမ်ိဳးစုေတြပိုၿပီးပါ၀င္လာတာပါ။ တကယ္ေတာ့ ဒီမိုကရက္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၂၀၀ ထဲမွာ အမ်ိဳးသမီးေတြ နဲ႔ တျခား မ်ိဳးႏြယ္စု၀င္ အမတ္ဦးေရက၊ လူျဖဴအမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အေရအတြက္ ထက္ကို ပိုမ်ားေနတာ ပါ။ ကြန္းဂရက္ လႊတ္ေတာ္ထဲက သမိုင္းတြင္မယ့္ ဒီ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြဟာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု တြင္း မွီတင္းေနထိုင္ၾကသူေတြနဲ႔ ပိုၿပီး နီးနီးကပ္ကပ္ဆက္ဆံ သြားႏိုင္မယ္ဆိုၿပီး ဗြီအိုေအ သတင္းေထာက္ Carolyn Presutti က သတင္းေပးပို႔ထားပါတယ္။ ကိုေက်ာ္သိခၤက ဆက္ၿပီးေျပာ ျပေပးမွာပါ။

  အေမရိကန္လႊတ္ေတာ္အသစ္

  Published January 04, 2013

  အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ လႊတ္ေတာ္မွာ အခုတပတ္ထဲ စၿပီးတာ၀န္ထမ္းေဆာင္တဲ့ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္အမတ္သစ္ေတြ ထဲမွာ မ်ိဳးႏြယ္စုမတူ၊ ကြဲျပားတဲ့သူေတြ ပိုၿပီးပါ၀င္ လာတာ ကို ေတြ႔ရပါတယ္။ လူမ်ိဳးေရး၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ နဲ႔ ဘာသာေရး ခြဲျခားမႈဆိုတာ ေတြလည္း မ႐ွိေတာ့ပါဘူး။ ဒါဟာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ရဲ႕ သမိုင္းမွာ တျခားအခ်ိန္ ကာလ ေတြ နဲ႔ ယွဥ္ရင္ အခုတႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္မွာ လူမ်ိဳးစုေတြပိုၿပီးပါ၀င္လာတာပါ။ တကယ္ေတာ့ ဒီမိုကရက္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၂၀၀ ထဲမွာ အမ်ိဳးသမီးေတြ နဲ႔ တျခား မ်ိဳးႏြယ္စု၀င္ အမတ္ဦးေရက၊ လူျဖဴအမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အေရအတြက္ ထက္ကို ပိုမ်ားေနတာ ပါ။ ကြန္းဂရက္ လႊတ္ေတာ္ထဲက သမိုင္းတြင္မယ့္ ဒီ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြဟာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု တြင္း မွီတင္းေနထိုင္ၾကသူေတြနဲ႔ ပိုၿပီး နီးနီးကပ္ကပ္ဆက္ဆံ သြားႏိုင္မယ္ဆိုၿပီး ဗြီအိုေအ သတင္းေထာက္ Carolyn Presutti က သတင္းေပးပို႔ထားပါတယ္။ ကိုေက်ာ္သိခၤက ဆက္ၿပီးေျပာ ျပေပးမွာပါ။