សារមន្ទីរ​ជាតិ​នៅ​​វ៉ាស៊ីនតោន​ដាក់​តាំង​ស្នាដៃ​សិល្បៈ​របស់​​«បិតា​នៃ​សិល្បៈ​វីដេអូ»i
  || 0:00:00
  ...  
   
  X
  January 04, 2013 1:32 PM
  សារមន្ទីរ ​Smithsonian of American Art ក្នុង​រដ្ឋធានី​Washington ​ទើប​តែ​បើក​ការដាក់​តាំង​ស្នាដៃ​សិល្បៈ​លោក​Nam Jun Paik ដែល​ស្នាដៃ​សិល្បៈ​របស់​លោក​ មាន​ការច្នៃ​ប្រឌិត​និង​បញ្ចូល​គំនិត​ថ្មីៗ ហើយ​លោក​ត្រូវ​បាន​គេ​ស្គាល់​ថា ជា​«បិតា​នៃ​សិល្បៈ​វីដេអូ»។ អ្នកស្រី​សូហ្សាន ចាកសិន​(Susan Jackson)​រាយការណ៍​ពី​រដ្ឋធានី​វ៉ាស៊ីនតោន ហើយ​នាង​ លី ម៉ូរីវ៉ាន់​នៃ​វីអូអេ ជូន​សេចក្តី​ប្រែសម្រួល។

  សារមន្ទីរ​ជាតិ​នៅ​​វ៉ាស៊ីនតោន​ដាក់​តាំង​ស្នាដៃ​សិល្បៈ​របស់​​«បិតា​នៃ​សិល្បៈ​វីដេអូ»

  Published January 04, 2013

  សារមន្ទីរ ​Smithsonian of American Art ក្នុង​រដ្ឋធានី​Washington ​ទើប​តែ​បើក​ការដាក់​តាំង​ស្នាដៃ​សិល្បៈ​លោក​Nam Jun Paik ដែល​ស្នាដៃ​សិល្បៈ​របស់​លោក​ មាន​ការច្នៃ​ប្រឌិត​និង​បញ្ចូល​គំនិត​ថ្មីៗ ហើយ​លោក​ត្រូវ​បាន​គេ​ស្គាល់​ថា ជា​«បិតា​នៃ​សិល្បៈ​វីដេអូ»។ អ្នកស្រី​សូហ្សាន ចាកសិន​(Susan Jackson)​រាយការណ៍​ពី​រដ្ឋធានី​វ៉ាស៊ីនតោន ហើយ​នាង​ លី ម៉ូរីវ៉ាន់​នៃ​វីអូអេ ជូន​សេចក្តី​ប្រែសម្រួល។