សារមន្ទីរ​ជាតិ​នៅ​​វ៉ាស៊ីនតោន​ដាក់​តាំង​ស្នាដៃ​សិល្បៈ​របស់​​«បិតា​នៃ​សិល្បៈ​វីដេអូ»i
|| 0:00:00
...  
 
X
January 04, 2013 1:32 PM
សារមន្ទីរ ​Smithsonian of American Art ក្នុង​រដ្ឋធានី​Washington ​ទើប​តែ​បើក​ការដាក់​តាំង​ស្នាដៃ​សិល្បៈ​លោក​Nam Jun Paik ដែល​ស្នាដៃ​សិល្បៈ​របស់​លោក​ មាន​ការច្នៃ​ប្រឌិត​និង​បញ្ចូល​គំនិត​ថ្មីៗ ហើយ​លោក​ត្រូវ​បាន​គេ​ស្គាល់​ថា ជា​«បិតា​នៃ​សិល្បៈ​វីដេអូ»។ អ្នកស្រី​សូហ្សាន ចាកសិន​(Susan Jackson)​រាយការណ៍​ពី​រដ្ឋធានី​វ៉ាស៊ីនតោន ហើយ​នាង​ លី ម៉ូរីវ៉ាន់​នៃ​វីអូអេ ជូន​សេចក្តី​ប្រែសម្រួល។

សារមន្ទីរ​ជាតិ​នៅ​​វ៉ាស៊ីនតោន​ដាក់​តាំង​ស្នាដៃ​សិល្បៈ​របស់​​«បិតា​នៃ​សិល្បៈ​វីដេអូ»

Published January 04, 2013

សារមន្ទីរ ​Smithsonian of American Art ក្នុង​រដ្ឋធានី​Washington ​ទើប​តែ​បើក​ការដាក់​តាំង​ស្នាដៃ​សិល្បៈ​លោក​Nam Jun Paik ដែល​ស្នាដៃ​សិល្បៈ​របស់​លោក​ មាន​ការច្នៃ​ប្រឌិត​និង​បញ្ចូល​គំនិត​ថ្មីៗ ហើយ​លោក​ត្រូវ​បាន​គេ​ស្គាល់​ថា ជា​«បិតា​នៃ​សិល្បៈ​វីដេអូ»។ អ្នកស្រី​សូហ្សាន ចាកសិន​(Susan Jackson)​រាយការណ៍​ពី​រដ្ឋធានី​វ៉ាស៊ីនតោន ហើយ​នាង​ លី ម៉ូរីវ៉ាន់​នៃ​វីអូអេ ជូន​សេចក្តី​ប្រែសម្រួល។