တရုုတ္ ေျမာက္ကိုုရီးယား ခရီးသည္တင္ရထားi
  || 0:00:00
  ...  
   
  X
  January 04, 2013 9:40 PM
  တရုပ္ႏုိင္ငံနဲ႔ ေျမာက္ကိုရီးယားအၾကား တပတ္ကို သုံးရက္ ခ၇ီးသည္တင္ ရထား စတင္ေျပးဆြဲေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ႏွစ္ႏုိင္ငံ အၾကား ကမာၻလွည့္ ခရီးသည္ေတြ သြားေရာက္ လည္ပတ္တဲ့ေနရာမွာ အက်ဳိးအျမတ္ ရေအာင္ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ဖြင့္လွစ္တာ ျဖစ္ေပမယ့္ အတားအဆီးေတြ ကန္႔သတ္မႈေတြလည္း ရွိေနပါတယ္။

  တရုုတ္ ေျမာက္ကိုုရီးယား ခရီးသည္တင္ရထား

  Published January 05, 2013

  တရုပ္ႏုိင္ငံနဲ႔ ေျမာက္ကိုရီးယားအၾကား တပတ္ကို သုံးရက္ ခ၇ီးသည္တင္ ရထား စတင္ေျပးဆြဲေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ႏွစ္ႏုိင္ငံ အၾကား ကမာၻလွည့္ ခရီးသည္ေတြ သြားေရာက္ လည္ပတ္တဲ့ေနရာမွာ အက်ဳိးအျမတ္ ရေအာင္ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ဖြင့္လွစ္တာ ျဖစ္ေပမယ့္ အတားအဆီးေတြ ကန္႔သတ္မႈေတြလည္း ရွိေနပါတယ္။