ကမာၻလွည့္ခရီးသြားလုုပ္ငန္းနဲ ့ ၀န္ေဆာင္မႈi
  || 0:00:00
  ...  
   
  X
  January 05, 2013 5:55 PM
  ကမာၻလွည့္ခရီးသြားလုုပ္ငန္း တိုုးတက္လာခ်ိန္မွာ ၀န္ေဆာင္မႈလုုပ္ငန္းေတြလည္း ပိုုမိုုေကာင္းမြန္ေအာင္လုုပ္ဖိုု ့ လိုုအပ္လာပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္း ျမစ္မခမီဒီယာက မေမသၾကၤဟိန္က တင္ျပထားပါတယ္။

  ကမာၻလွည့္ခရီးသြားလုုပ္ငန္းနဲ ့ ၀န္ေဆာင္မႈ

  Published January 06, 2013

  ကမာၻလွည့္ခရီးသြားလုုပ္ငန္း တိုုးတက္လာခ်ိန္မွာ ၀န္ေဆာင္မႈလုုပ္ငန္းေတြလည္း ပိုုမိုုေကာင္းမြန္ေအာင္လုုပ္ဖိုု ့ လိုုအပ္လာပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္း ျမစ္မခမီဒီယာက မေမသၾကၤဟိန္က တင္ျပထားပါတယ္။