កូន​ប្រុស​ស្រី​ពេស្យា​ព្យាយាម​រក្សា​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​ប៉ាគីស្ថានi
  || 0:00:00
  ...  
   
  X
  January 07, 2013 6:41 PM
  សង្កាត់​បុរាណ​នៅ​ទីក្រុង​Lahore ដ៏​មមាញឹក​នៃ​ប្រទេស​Pakistan បាន​​បាត់​បង់​ក្រោម​សម្ពាធ​នៃ​កំណើន​ប្រជាពល​រដ្ឋ​នៅ​ទីក្រុង និង​​សំណង់​ថ្មី។ វិចិត្រករ និង​ម្ចាស់​ភោជនីយដ្ឋាន​លោក Iqbal Hussein ដែល​ជា​កូន​ប្រុស​របស់​ស្រី​ពេស្យា​មូលដ្ឋាន​ម្នាក់​ខំ​ប្រឹង​រក្សា​ទុក​សិល្ប:​ពី​សម័យ​មុន។ អ្នកស្រី កង ស៊ីវន​ នៃ​វីអូអេ រាយការណ៍​ពី​រដ្ឋធានី​វ៉ាស៊ីនតោន។

  កូន​ប្រុស​ស្រី​ពេស្យា​ព្យាយាម​រក្សា​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​ប៉ាគីស្ថាន

  Published January 08, 2013

  សង្កាត់​បុរាណ​នៅ​ទីក្រុង​Lahore ដ៏​មមាញឹក​នៃ​ប្រទេស​Pakistan បាន​​បាត់​បង់​ក្រោម​សម្ពាធ​នៃ​កំណើន​ប្រជាពល​រដ្ឋ​នៅ​ទីក្រុង និង​​សំណង់​ថ្មី។ វិចិត្រករ និង​ម្ចាស់​ភោជនីយដ្ឋាន​លោក Iqbal Hussein ដែល​ជា​កូន​ប្រុស​របស់​ស្រី​ពេស្យា​មូលដ្ឋាន​ម្នាក់​ខំ​ប្រឹង​រក្សា​ទុក​សិល្ប:​ពី​សម័យ​មុន។ អ្នកស្រី កង ស៊ីវន​ នៃ​វីអូអេ រាយការណ៍​ពី​រដ្ឋធានី​វ៉ាស៊ីនតោន។