ကေမာၻဒီးယားသခၤ် ိဳင္းရပ္ကြက္ i
  || 0:00:00
  ...  
   
  X
  January 07, 2013 9:46 PM
  ကေမာၻဒီးယားႏုိင္ႈံ ဖႏြမ္းပင္ၿမို႕ေတာ္မွာ ရွိတဲ့ သခ်ၤ ိဳင္းကုန္းအေဟာင္းထဲကို ေဒသခံေတြ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းၿပီး အိမ္ေဆာက္ ေနထုိင္လာၾကာတေၾကာင္း သင္းခ်ဳိ ၤင္းကုန္ဟာ လူေနရပ္ကြက္တခုလုိ ျဖစ္လာေနပါၿပီ။ လူစည္းကားတဲ့ ဖႏြမ္းပင္ၿမိဳ႕လယ္ေခါင္နဲ႔ ၁၅ မိနစ္ေလာက္ပဲ ေ၀းတဲ့ Doeum Sleng ဆိုတဲ့ သင္းခ်ဳိင္းေစာင္းထဲမွာ လူေတြ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္လာၾကပါတယ္။

  ကေမာၻဒီးယားသခၤ် ိဳင္းရပ္ကြက္

  Published January 08, 2013

  ကေမာၻဒီးယားႏုိင္ႈံ ဖႏြမ္းပင္ၿမို႕ေတာ္မွာ ရွိတဲ့ သခ်ၤ ိဳင္းကုန္းအေဟာင္းထဲကို ေဒသခံေတြ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းၿပီး အိမ္ေဆာက္ ေနထုိင္လာၾကာတေၾကာင္း သင္းခ်ဳိ ၤင္းကုန္ဟာ လူေနရပ္ကြက္တခုလုိ ျဖစ္လာေနပါၿပီ။ လူစည္းကားတဲ့ ဖႏြမ္းပင္ၿမိဳ႕လယ္ေခါင္နဲ႔ ၁၅ မိနစ္ေလာက္ပဲ ေ၀းတဲ့ Doeum Sleng ဆိုတဲ့ သင္းခ်ဳိင္းေစာင္းထဲမွာ လူေတြ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္လာၾကပါတယ္။