Quốc tế chỉ trích VN về án tù của 14 thanh niên Công giáo i
  X
  January 10, 2013 11:26 PM
  Quốc tế chỉ trích Việt Nam về án tù của 14 thanh niên Công giáo. Việt Nam bác phản đối của Trung Quốc, Đài Loan về Luật biển Việt Nam. Trung Quốc kiên quyết tiếp tục tuần tra trên Biển Đông. Xem thêm tại http://www.voatiengviet.com/ hoặc http://www.youtube.com/user/VOATiengVietVideo

  Quốc tế chỉ trích VN về án tù của 14 thanh niên Công giáo

  Published January 11, 2013

  Quốc tế chỉ trích Việt Nam về án tù của 14 thanh niên Công giáo. Việt Nam bác phản đối của Trung Quốc, Đài Loan về Luật biển Việt Nam. Trung Quốc kiên quyết tiếp tục tuần tra trên Biển Đông. Xem thêm tại http://www.voatiengviet.com/ hoặc http://www.youtube.com/user/VOATiengVietVideo


  You May Like

  No records found for this widget:11074