Stephen Hawking: Suốt đời tìm cách khám phá bí mật vũ trụi
  X
  January 19, 2013 4:34 PM
  Nhà vật lý học vũ trụ Stephen Hawking, vừa bước sang tuổi 71 hôm thứ Ba, đã suy nghĩ rất nhiều về bản chất của vũ trụ. Nhà khoa học nổi tiếng này đã sống gần như cả đời với chứng bệnh bại liệt, nhưng những nỗ lực kiên cường của ông nhằm khai mở những bí mật của vũ trụ đã cách mạng hóa ngành vật lý học và thu hút trí tưởng tượng của hằng triệu người. Video sau đây tìm hiểu về sự nghiệp phi thường của ông .

  Stephen Hawking: Suốt đời tìm cách khám phá bí mật vũ trụ

  Published January 19, 2013

  Nhà vật lý học vũ trụ Stephen Hawking, vừa bước sang tuổi 71 hôm thứ Ba, đã suy nghĩ rất nhiều về bản chất của vũ trụ. Nhà khoa học nổi tiếng này đã sống gần như cả đời với chứng bệnh bại liệt, nhưng những nỗ lực kiên cường của ông nhằm khai mở những bí mật của vũ trụ đã cách mạng hóa ngành vật lý học và thu hút trí tưởng tượng của hằng triệu người. Video sau đây tìm hiểu về sự nghiệp phi thường của ông .