ေရွ႕ေနမ်ားကြန္ရက္နဲ႔ ေတြ႔ဆံုုေမးျမန္းခန္းi
  || 0:00:00
  ...  
   
  X
  January 18, 2013 10:41 PM
  ျပည္သူ႔ဆႏၵမပါဘဲအတည္ျပဳျပဌာန္းခဲ့တဲ့ ၂၀၀၈ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံုေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ လက္ရွိျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္ထင္သေလာက္ခရီးမေပါက္ျဖစ္ေနရတယ္လို႔ ေရွ႕ေနမ်ားကြန္ရက္က သံုးသပ္လိုက္ပါတယ္။ ဒီဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒေၾကာင့္ အရည္အခ်င္းရွိတဲ့လူေတြ လူမွန္ေနရာမွန္နဲ႔ တိုင္းျပည္နဲ႔ ျပည္သူလူထုအက်ိဳး မသယ္ပိုးႏိုင္တဲ့ေျခအေနနဲ႔ ရင္ဆိုင္ေနရတယ္လို႔လည္းဆိုပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ေျပာင္းလဲေနတဲ့စံနစ္နဲ႔အတူ ေခတ္နဲ႔အညီ လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈရွိေအာင္ ဖြဲ႔စည္းပံုဥပေဒ ျပင္ဆင္ႏိုင္မည့္ အခ်က္ေတြနဲ႔နည္းလမ္းေတြကို ေရွ႕ေနမ်ားကြန္ရက္က ေရးသားျပဳစုထားၿပီး မၾကာမီ စာအုပ္ထုတ္ေ၀ဖို႔ရွိပါတယ္။ ဒီစာအုပ္ကို ေရးသားျပဳစုေနတဲ့ ေရွ႕ေနမ်ားကြန္ရက္က ေရွ႕ေနႀကီး ဦးကိုနီကို ေဒၚခင္စိုး၀င္းက သီးသန္႔ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းထားပါတယ္။

  ေရွ႕ေနမ်ားကြန္ရက္နဲ႔ ေတြ႔ဆံုုေမးျမန္းခန္း

  Published January 19, 2013

  ျပည္သူ႔ဆႏၵမပါဘဲအတည္ျပဳျပဌာန္းခဲ့တဲ့ ၂၀၀၈ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံုေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ လက္ရွိျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္ထင္သေလာက္ခရီးမေပါက္ျဖစ္ေနရတယ္လို႔ ေရွ႕ေနမ်ားကြန္ရက္က သံုးသပ္လိုက္ပါတယ္။ ဒီဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒေၾကာင့္ အရည္အခ်င္းရွိတဲ့လူေတြ လူမွန္ေနရာမွန္နဲ႔ တိုင္းျပည္နဲ႔ ျပည္သူလူထုအက်ိဳး မသယ္ပိုးႏိုင္တဲ့ေျခအေနနဲ႔ ရင္ဆိုင္ေနရတယ္လို႔လည္းဆိုပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ေျပာင္းလဲေနတဲ့စံနစ္နဲ႔အတူ ေခတ္နဲ႔အညီ လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈရွိေအာင္ ဖြဲ႔စည္းပံုဥပေဒ ျပင္ဆင္ႏိုင္မည့္ အခ်က္ေတြနဲ႔နည္းလမ္းေတြကို ေရွ႕ေနမ်ားကြန္ရက္က ေရးသားျပဳစုထားၿပီး မၾကာမီ စာအုပ္ထုတ္ေ၀ဖို႔ရွိပါတယ္။ ဒီစာအုပ္ကို ေရးသားျပဳစုေနတဲ့ ေရွ႕ေနမ်ားကြန္ရက္က ေရွ႕ေနႀကီး ဦးကိုနီကို ေဒၚခင္စိုး၀င္းက သီးသန္႔ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းထားပါတယ္။