ႏိုုင္ငံေရးနဲ႕ေဘာလံုုးအားကစားi
  || 0:00:00
  ...  
   
  X
  January 18, 2013 11:04 PM
  .

  ႏိုုင္ငံေရးနဲ႕ေဘာလံုုးအားကစား

  Published January 19, 2013

  .