အပတ္စဥ္ တီဗီြမဂၢဇင္းi
  || 0:00:00
  ...  
   
  X
  January 19, 2013 11:26 PM
  တပတ္အတြင္း ထိပ္တန္းရ ျမန္မာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာ သတင္းမ်ား၊ ဘာရက္ အိုဘားမား ဒုတိယအႀကိမ္ သမၼတသက္တမ္းအတြက္ က်မ္းသစၥာ က်ိန္္ဆိုပြဲဆိုင္ရာ ပတ္သက္တဲ့ သတင္းေဆာင္းပါးမ်ား နဲ႔ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားသူမ်ားအေၾကာင္း သက္တံေရာင္သတင္းလႊာ ...

  အပတ္စဥ္ တီဗီြမဂၢဇင္း

  Published January 20, 2013

  တပတ္အတြင္း ထိပ္တန္းရ ျမန္မာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာ သတင္းမ်ား၊ ဘာရက္ အိုဘားမား ဒုတိယအႀကိမ္ သမၼတသက္တမ္းအတြက္ က်မ္းသစၥာ က်ိန္္ဆိုပြဲဆိုင္ရာ ပတ္သက္တဲ့ သတင္းေဆာင္းပါးမ်ား နဲ႔ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားသူမ်ားအေၾကာင္း သက္တံေရာင္သတင္းလႊာ ...