စုုေပါင္းတရားရံုုး မြမ္းမံေရး ေရွ႕ေနမ်ားသေဘာထား i
  || 0:00:00
  ...  
   
  X
  January 22, 2013 8:47 PM
  ရန္ကုုန္ၿမိဳ႔က စုုေပါင္း တရားရံုုးကိုု အစိုုးရက ပုုဂၢလိက လက္ကိုု လြႊဲေျပာင္းတဲ႔ ကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေရွ႕ေနေတြရဲ႕ သေဘာထားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေရွ႕ေနမ်ား ကြန္ယက္က ေရွ႕ေနႀကီး ဦးေအာင္သိန္းကိုု ေဒၚခင္စိုုး၀င္းက ေတြ႔ဆံုုေမးျမန္းထားပါတယ္။

  စုုေပါင္းတရားရံုုး မြမ္းမံေရး ေရွ႕ေနမ်ားသေဘာထား

  Published January 23, 2013

  ရန္ကုုန္ၿမိဳ႔က စုုေပါင္း တရားရံုုးကိုု အစိုုးရက ပုုဂၢလိက လက္ကိုု လြႊဲေျပာင္းတဲ႔ ကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေရွ႕ေနေတြရဲ႕ သေဘာထားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေရွ႕ေနမ်ား ကြန္ယက္က ေရွ႕ေနႀကီး ဦးေအာင္သိန္းကိုု ေဒၚခင္စိုုး၀င္းက ေတြ႔ဆံုုေမးျမန္းထားပါတယ္။