ျမန္မာလူငယ္ ဘတ္စ္ကက္ေဘာအသင္း ျမန္မာႏိုုင္ငံကိုျပန္လည္ထြက္ခြါi
  || 0:00:00
  ...  
   
  X
  January 22, 2013 8:58 PM
  အားကစားဖလွယ္ေရးအစီအစဥ္နဲ ့အေမ၇ိကန္ျပည္ေထာင္စုကို ေရာက္ရွိေနတဲ့ ျမန္မာလူငယ္ ဘတ္စကက္ေဘာအသင္းရဲ ့ ၂ ပါတ္ၾကာခရီးစဥ္ ဇန္န၀ါရီလ ၂၀ ရက္ေန ့မွာ အဆံုးသတ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီခရီးစဥ္အတြင္းမွာ ေလ့လာခဲ့သမ်ွေတြကိုလည္း ျမန္မာျပည္ျပန္ေရာက္တဲ့အခါ ျပန္လည္ မ်ွေ၀မွာ ျဖစ္တဲ့အေျကာင္း အသင္းတာ၀န္ရွိသူေတြက ေျပာဆိုပါတယ္။ ကိုေအာင္ေအာင္က ရွားေလာ့ျမိဳ ့ကေန သတင္းေပးပို ့ထားပါတယ္။

  ျမန္မာလူငယ္ ဘတ္စ္ကက္ေဘာအသင္း ျမန္မာႏိုုင္ငံကိုျပန္လည္ထြက္ခြါ

  Published January 23, 2013

  အားကစားဖလွယ္ေရးအစီအစဥ္နဲ ့အေမ၇ိကန္ျပည္ေထာင္စုကို ေရာက္ရွိေနတဲ့ ျမန္မာလူငယ္ ဘတ္စကက္ေဘာအသင္းရဲ ့ ၂ ပါတ္ၾကာခရီးစဥ္ ဇန္န၀ါရီလ ၂၀ ရက္ေန ့မွာ အဆံုးသတ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီခရီးစဥ္အတြင္းမွာ ေလ့လာခဲ့သမ်ွေတြကိုလည္း ျမန္မာျပည္ျပန္ေရာက္တဲ့အခါ ျပန္လည္ မ်ွေ၀မွာ ျဖစ္တဲ့အေျကာင္း အသင္းတာ၀န္ရွိသူေတြက ေျပာဆိုပါတယ္။ ကိုေအာင္ေအာင္က ရွားေလာ့ျမိဳ ့ကေန သတင္းေပးပို ့ထားပါတယ္။