အီဂ်စ္လူထုလႈပ္႐ွားမႈ ႏွစ္ပတ္လည္i
  || 0:00:00
  ...  
   
  X
  January 23, 2013 9:30 PM
  အီဂ်စ္ႏုိင္ငံမွာ သမိုင္း၀င္ အာဏာရွင္ဆန္႔က်င္ေရးလူထု အုံၾကြ မႈႀကီးေတြ ေပၚေပါက္ခဲ့တာ ႏွစ္ႏွစ္ျပည့္ေျမာက္ခဲ့ပါၿပီ။ ဒီလို လူထု အုံၾကြမႈ ႏွစ္ႏွစ္ အခါသမယက အီ၈်စ္ႏုိင္ငံမွာ တတ္သိပညာရွင္၊ ပညာတတ္လူတန္းစားကေန ေအာက္ေျခ လက္လုပ္လက္စားျပည္ သူေတြအထိ ဘာေတြ ေအာင္ျမင္မႈေတြ ရခဲ့သလဲ။ ဘာေတြ လုိအပ္ေနဆဲလဲ ထင္ဟတ္ေဖၚျပေနပါတယ္။ ကိုင္ရိုၿမို႕က Elizebath Arrott က သတင္းေပးပို႔ထားတာကို ကိုေက်ာ္သိခၤ က တင္ျပပါလိမ့္မယ္။

  အီဂ်စ္လူထုလႈပ္႐ွားမႈ ႏွစ္ပတ္လည္

  Published January 24, 2013

  အီဂ်စ္ႏုိင္ငံမွာ သမိုင္း၀င္ အာဏာရွင္ဆန္႔က်င္ေရးလူထု အုံၾကြ မႈႀကီးေတြ ေပၚေပါက္ခဲ့တာ ႏွစ္ႏွစ္ျပည့္ေျမာက္ခဲ့ပါၿပီ။ ဒီလို လူထု အုံၾကြမႈ ႏွစ္ႏွစ္ အခါသမယက အီ၈်စ္ႏုိင္ငံမွာ တတ္သိပညာရွင္၊ ပညာတတ္လူတန္းစားကေန ေအာက္ေျခ လက္လုပ္လက္စားျပည္ သူေတြအထိ ဘာေတြ ေအာင္ျမင္မႈေတြ ရခဲ့သလဲ။ ဘာေတြ လုိအပ္ေနဆဲလဲ ထင္ဟတ္ေဖၚျပေနပါတယ္။ ကိုင္ရိုၿမို႕က Elizebath Arrott က သတင္းေပးပို႔ထားတာကို ကိုေက်ာ္သိခၤ က တင္ျပပါလိမ့္မယ္။