ရန္ကုုန္ၿမိဳ႕ယာဥ္ေၾကာရွင္းလင္းေရးi
  || 0:00:00
  ...  
   
  X
  January 23, 2013 9:36 PM
  ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ ၿပီးခဲ့တဲ့လေတြအတြင္းျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႕မႈေတြေၾကာင့္ ယာဥ္တိုက္မႈေတြ မ်ားျပားလာခဲ့ပါတယ္။ ခရီးသည္ေတြနဲ႕ ယာဥ္ေမာင္းသူေတြ သြားေရးလာေရးလြယ္ကူအဆင္ေျပေစေအာင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္က အမ်ားျပည္သူသယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရးအာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္းကို မၾကာေသးခင္က စတင္ဖြဲ႕စည္းလိုက္ပါတယ္။ ဒီအဖြဲ႕ အစည္း ကေနၿပီးေတာ့ ယာဥ္စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းေတြကို အေရးယူေဆာင္ရြက္ေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။ Reuters သတင္းဌာနက သတင္းေပးပို႕ခ်က္ကို ေမစႏၵီက တင္ျပမွာျဖစ္ပါတယ္။

  ရန္ကုုန္ၿမိဳ႕ယာဥ္ေၾကာရွင္းလင္းေရး

  Published January 24, 2013

  ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ ၿပီးခဲ့တဲ့လေတြအတြင္းျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႕မႈေတြေၾကာင့္ ယာဥ္တိုက္မႈေတြ မ်ားျပားလာခဲ့ပါတယ္။ ခရီးသည္ေတြနဲ႕ ယာဥ္ေမာင္းသူေတြ သြားေရးလာေရးလြယ္ကူအဆင္ေျပေစေအာင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္က အမ်ားျပည္သူသယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရးအာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္းကို မၾကာေသးခင္က စတင္ဖြဲ႕စည္းလိုက္ပါတယ္။ ဒီအဖြဲ႕ အစည္း ကေနၿပီးေတာ့ ယာဥ္စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းေတြကို အေရးယူေဆာင္ရြက္ေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။ Reuters သတင္းဌာနက သတင္းေပးပို႕ခ်က္ကို ေမစႏၵီက တင္ျပမွာျဖစ္ပါတယ္။