ထိုင္းႏိုင္ငံေရာက္ေလွစီးေျပး ႐ိုဟင္ဂ်ာi
  || 0:00:00
  ...  
   
  X
  January 23, 2013 10:34 PM
  ေလွစီေျပးရိုဟင္ဂ်ာေတြဟာ တရားမ၀င္လူေမွာင္ခိုကူးခံရတာ၊ တတိယႏိုင္ငံအကူး ၾကားႏိုင္ငံျဖစ္တဲ့ ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ ဖမ္းဆီးခံရ တာေတြ ရိွေနတဲ့ၾကားကပဲ၊ ထိုင္းႏို္င္ငံထဲကို အဆက္မျပတ္ ၀င္ေရာက္ေနဆဲရိွပါတယ္။ လူေမွာင္ခိုကူးမႈနဲ႔အတူ၊ တရားမ၀င္ ၀င္ေရာက္လာတဲ့ ရိုဟင္ဂ်ာေတြကို ဘယ္လို ကိုင္တြယ္မလဲဆိုတာ ထိုင္းႏိုင္ငံအတြက္ ဖိအားအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ရင္ဆိုင္ေနရပါတယ္.။ ဒီအေၾကာင္းကိုေတာ့ ကိုရန္ႏိုင္က ဆက္ၿပီး တင္ဆက္ေပးမွာပါ။

  ထိုင္းႏိုင္ငံေရာက္ေလွစီးေျပး ႐ိုဟင္ဂ်ာ

  Published January 24, 2013

  ေလွစီေျပးရိုဟင္ဂ်ာေတြဟာ တရားမ၀င္လူေမွာင္ခိုကူးခံရတာ၊ တတိယႏိုင္ငံအကူး ၾကားႏိုင္ငံျဖစ္တဲ့ ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ ဖမ္းဆီးခံရ တာေတြ ရိွေနတဲ့ၾကားကပဲ၊ ထိုင္းႏို္င္ငံထဲကို အဆက္မျပတ္ ၀င္ေရာက္ေနဆဲရိွပါတယ္။ လူေမွာင္ခိုကူးမႈနဲ႔အတူ၊ တရားမ၀င္ ၀င္ေရာက္လာတဲ့ ရိုဟင္ဂ်ာေတြကို ဘယ္လို ကိုင္တြယ္မလဲဆိုတာ ထိုင္းႏိုင္ငံအတြက္ ဖိအားအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ရင္ဆိုင္ေနရပါတယ္.။ ဒီအေၾကာင္းကိုေတာ့ ကိုရန္ႏိုင္က ဆက္ၿပီး တင္ဆက္ေပးမွာပါ။