Kho hàng ở Chicago phát hỏai
  X
  January 24, 2013 10:28 PM
  Khi một kho hàng ở thành phố Chicago ở tiểu bang Illinois phát hỏa, các nhân viên chữa lửa đã phải cắn răng đối phó với thời tiết lạnh thấu xương trong bộ đồng phục ướt sũng nước và tòa nhà bị đóng băng.

  Kho hàng ở Chicago phát hỏa

  Published January 25, 2013

  Khi một kho hàng ở thành phố Chicago ở tiểu bang Illinois phát hỏa, các nhân viên chữa lửa đã phải cắn răng đối phó với thời tiết lạnh thấu xương trong bộ đồng phục ướt sũng nước và tòa nhà bị đóng băng.