Campuchia mở chiến dịch đòi tự do cho một phát thanh viêni
  X
  January 24, 2013 10:32 PM
  Các tổ chức bênh vực nhân quyền ở Campuchia đã mở chiến dịch đòi trả tự do cho ông Mom-Xô-Năng-Đô, một phát thanh viên đang bị cầm tù. Chiến dịch này gồm có việc trưng bày một tờ lịch, gọi là Lịch Công Lý, ghi số ngày ông này đã ngồi tù; và một cuộc thi vẽ trên các tấm bưu thiếp.

  Campuchia mở chiến dịch đòi tự do cho một phát thanh viên

  Published January 25, 2013

  Các tổ chức bênh vực nhân quyền ở Campuchia đã mở chiến dịch đòi trả tự do cho ông Mom-Xô-Năng-Đô, một phát thanh viên đang bị cầm tù. Chiến dịch này gồm có việc trưng bày một tờ lịch, gọi là Lịch Công Lý, ghi số ngày ông này đã ngồi tù; và một cuộc thi vẽ trên các tấm bưu thiếp.