နီေပါလ္ကေလးငယ္မ်ား အဟာရခ်ိဳ ့တဲ့မႈျဖစ္ပြားi
|| 0:00:00
...  
 
X
January 25, 2013 9:39 PM
နီေပါႏိုင္ငံမွာ ဆင္းရဲခ်ိဳ႕တဲ့မႈေျကာင့္ ကေလးသူငယ္ေတြဟာ အစာေရစာငတ္မြတ္တဲ့ ေ၀ဒနာကိုခ ံစားေနၾကရပါတယ္။ ဒါေျကာင့္ ကုလသမဂၢနဲ႕ အျခားအဖြဲ႕အစည္းေတြက နီေပါကေလးငယ္ေတြရဲ ့ အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့့ ျပႆနာကို ေျဖရွင္းဖုိ ့၀ိုင္း၀န္းျကိုးပမ္းေနျကပါတယ္။ ကုလသမဂ ကေလးသူငယ္မ်ားရံပုန္ေငြအဖြဲ ့ရဲ ့ သတင္းေဆာင္းပါး အျပည့္အစံုကို ေမစႏၵီကတင္ျပပါလိမ့္မယ္။

နီေပါလ္ကေလးငယ္မ်ား အဟာရခ်ိဳ ့တဲ့မႈျဖစ္ပြား

Published January 26, 2013

နီေပါႏိုင္ငံမွာ ဆင္းရဲခ်ိဳ႕တဲ့မႈေျကာင့္ ကေလးသူငယ္ေတြဟာ အစာေရစာငတ္မြတ္တဲ့ ေ၀ဒနာကိုခ ံစားေနၾကရပါတယ္။ ဒါေျကာင့္ ကုလသမဂၢနဲ႕ အျခားအဖြဲ႕အစည္းေတြက နီေပါကေလးငယ္ေတြရဲ ့ အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့့ ျပႆနာကို ေျဖရွင္းဖုိ ့၀ိုင္း၀န္းျကိုးပမ္းေနျကပါတယ္။ ကုလသမဂ ကေလးသူငယ္မ်ားရံပုန္ေငြအဖြဲ ့ရဲ ့ သတင္းေဆာင္းပါး အျပည့္အစံုကို ေမစႏၵီကတင္ျပပါလိမ့္မယ္။