ျမန္မာလူငယ္ဘတ္စ္ကက္ေဘာအဖြဲ႔ Wizard Game အားေပးi
  || 0:00:00
  ...  
   
  X
  January 25, 2013 10:04 PM
  အေမရိကန္္ျပည္ေထာင္စုဆီ လာေရာက္ခဲ့တဲ့ ျမန္မာလူငယ္ ဘတ္စ္ကက္ေဘာ အားကစားသမားေတြဟာ ဇန္န၀ါရီလ ၁၂ ရက္ေန႔ က ၀ါရွင္တန္ဒီစီၿမိဳ႕ေတာ္ Verizon Center မွာ Wizard ဘတ္စ္ကက္ေဘာအသင္းရဲ႕ ၿပိဳင္ပြဲကို ၾကည့္႐ႈအားေပးခဲ့ၾက ပါတယ္။

  ျမန္မာလူငယ္ဘတ္စ္ကက္ေဘာအဖြဲ႔ Wizard Game အားေပး

  Published January 26, 2013

  အေမရိကန္္ျပည္ေထာင္စုဆီ လာေရာက္ခဲ့တဲ့ ျမန္မာလူငယ္ ဘတ္စ္ကက္ေဘာ အားကစားသမားေတြဟာ ဇန္န၀ါရီလ ၁၂ ရက္ေန႔ က ၀ါရွင္တန္ဒီစီၿမိဳ႕ေတာ္ Verizon Center မွာ Wizard ဘတ္စ္ကက္ေဘာအသင္းရဲ႕ ၿပိဳင္ပြဲကို ၾကည့္႐ႈအားေပးခဲ့ၾက ပါတယ္။