စေနေန႔ ျမန္မာတီဗြီသတင္းမ်ားi
  || 0:00:00
  ...  
   
  X
  January 25, 2013 11:56 PM
  ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ ၂၆ ရက္၊ စေနေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာသတင္း ေတြကို စုစည္းတင္ဆက္ေပးထားပါတယ္။

  စေနေန႔ ျမန္မာတီဗြီသတင္းမ်ား

  Published January 26, 2013

  ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ ၂၆ ရက္၊ စေနေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာသတင္း ေတြကို စုစည္းတင္ဆက္ေပးထားပါတယ္။