ဟာ၀ိုင္ယီလူ႔အဖြဲ႔အစည္း သဟဇာတ ေဒၚစု အားက် i
  || 0:00:00
  ...  
   
  X
  January 26, 2013 6:02 PM
  ဟာ၀ိုင္ယီကၽြန္းမွာ ေနထိုင္တဲ့ လူမ်ဳိးစုေတြအၾကား တည္ေဆာက္ထားတဲ့ သင့္ျမတ္ေရးနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမ်ဳိး ျမန္မာႏုိင္ငံမွာရွိတဲ့ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုေတြ အၾကားမွာ ရရွိေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေနၿပီး ၀ိုင္း၀န္းကူညီဖို႔ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုု ဟာ၀ိုင္ယီကၽြန္း ဟုိႏုိလူလူမွာရွိတဲ့ East-West Center အသင္းႀကီးက ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ ေသာၾကာေန႔က ေတြ႔ဆုံရာမွာ NLD အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္က ေျပာဆုိသြားပါတယ္။

  ဟာ၀ိုင္ယီလူ႔အဖြဲ႔အစည္း သဟဇာတ ေဒၚစု အားက်

  Published January 27, 2013

  ဟာ၀ိုင္ယီကၽြန္းမွာ ေနထိုင္တဲ့ လူမ်ဳိးစုေတြအၾကား တည္ေဆာက္ထားတဲ့ သင့္ျမတ္ေရးနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမ်ဳိး ျမန္မာႏုိင္ငံမွာရွိတဲ့ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုေတြ အၾကားမွာ ရရွိေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေနၿပီး ၀ိုင္း၀န္းကူညီဖို႔ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုု ဟာ၀ိုင္ယီကၽြန္း ဟုိႏုိလူလူမွာရွိတဲ့ East-West Center အသင္းႀကီးက ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ ေသာၾကာေန႔က ေတြ႔ဆုံရာမွာ NLD အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္က ေျပာဆုိသြားပါတယ္။