Nhạc sĩ Phạm Duy qua đờii
  X
  January 28, 2013 11:46 PM
  Thêm 22 người ra tòa vì tội danh 'hoạt động nhằm lật đổ chính quyền' Một blogger chỉ trích nhà nước bị bắt vào trại tâm thần Nhạc sĩ Phạm Duy qua đời

  Nhạc sĩ Phạm Duy qua đời

  Published January 29, 2013

  Thêm 22 người ra tòa vì tội danh 'hoạt động nhằm lật đổ chính quyền' Một blogger chỉ trích nhà nước bị bắt vào trại tâm thần Nhạc sĩ Phạm Duy qua đời