Thời tiết lạnh khiến vài người thiệt mạng tại miền đông Mỹi
  X
  January 28, 2013 11:57 PM
  Thời tiết xấu tiếp tục hoành hành khắp miền đông nước Mỹ. Những cơn bão mang theo băng tuyết đến khu vực này đã buộc nhiều trường học phải đóng cửa và làm đường sá không thể đi lại được. Ðợt thời tiết lạnh kỷ lục này cho đến nay đã khiến vài người thiệt mạng.

  Thời tiết lạnh khiến vài người thiệt mạng tại miền đông Mỹ

  Published January 29, 2013

  Thời tiết xấu tiếp tục hoành hành khắp miền đông nước Mỹ. Những cơn bão mang theo băng tuyết đến khu vực này đã buộc nhiều trường học phải đóng cửa và làm đường sá không thể đi lại được. Ðợt thời tiết lạnh kỷ lục này cho đến nay đã khiến vài người thiệt mạng.