အင္ဒိုနီးရွား အငွားစက္ဘီးလုပ္ငန္း i
  || 0:00:00
  ...  
   
  X
  January 29, 2013 9:17 PM
  အင္ဒိုနီးရွား ႏိုင္ငံ ဂ်ာကာတာ ၿမိဳ႔ေတာ္မွာ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈ ဆိုးဆိုး၀ါး၀ါး ျဖစ္တာေၾကာင့္ ၿမိဳ႔ေန လူထုဟာ အငွားစက္ဘီးေတြကို အသံုးျပဳေနၾကပါတယ္။ လက္ရွိ ဂ်ာကာတာရဲ႕ ယာဥ္စည္းကမ္း လမ္းစည္းကမ္းေတြကိုလည္း စက္ဘီးေတြက လိုက္နာစရာ မလိုဘဲ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ အသံုးျပဳေနႏုိင္တာေၾကာင့္ အငွားစက္ဘီးေတြလည္း သိသိသာသာ မ်ားလာပါတယ္။ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈကို ေျဖရွင္းဖို႔နဲ႔ မ်ားျပားလာတဲ႔ အငွားလိုက္တဲ႔ စက္ဘီးေတြကို အာဏာပိုင္ေတြကေတာ့ ထိန္းသိမ္း လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေရး ၾကိဳးစားေနတဲ႔ အေၾကာင္း မသိဂၤ ီထုိက္က ေျပာျပေပးမွာပါ။

  အင္ဒိုနီးရွား အငွားစက္ဘီးလုပ္ငန္း

  Published January 30, 2013

  အင္ဒိုနီးရွား ႏိုင္ငံ ဂ်ာကာတာ ၿမိဳ႔ေတာ္မွာ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈ ဆိုးဆိုး၀ါး၀ါး ျဖစ္တာေၾကာင့္ ၿမိဳ႔ေန လူထုဟာ အငွားစက္ဘီးေတြကို အသံုးျပဳေနၾကပါတယ္။ လက္ရွိ ဂ်ာကာတာရဲ႕ ယာဥ္စည္းကမ္း လမ္းစည္းကမ္းေတြကိုလည္း စက္ဘီးေတြက လိုက္နာစရာ မလိုဘဲ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ အသံုးျပဳေနႏုိင္တာေၾကာင့္ အငွားစက္ဘီးေတြလည္း သိသိသာသာ မ်ားလာပါတယ္။ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈကို ေျဖရွင္းဖို႔နဲ႔ မ်ားျပားလာတဲ႔ အငွားလိုက္တဲ႔ စက္ဘီးေတြကို အာဏာပိုင္ေတြကေတာ့ ထိန္းသိမ္း လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေရး ၾကိဳးစားေနတဲ႔ အေၾကာင္း မသိဂၤ ီထုိက္က ေျပာျပေပးမွာပါ။