ေဒၚစု ေတာင္ကိုရီးယား ခရီးစဥ္i
  || 0:00:00
  ...  
   
  X
  January 29, 2013 10:37 PM
  ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ သူ႔ရဲ႕ ဟာ၀ိုင္အီခရီးစဥ္အၿပီး၊ တနလၤာေန႔မွာ ေတာင္ကိုရီးယားႏုိင္ငံ ၅ ရက္ တာခရီးစဥ္ကို စတင္ခဲ့ပါတယ္။ အဂၤါေန႔မွာေတာ့ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ဟာ မၾကာခင္မွာပဲ ေတာင္ကိုရီးယား သမၼတတာ၀န္ ကို ထမ္းေဆာင္ေတာ့မယ့္ မစၥစ္ ပတ္ဂြန္ဟဲ၊ ေတာင္ကိုရီးယား လက္႐ွိသမၼတ အီေျမာင္ဘတ္တို႔ နဲ႔ သီးျခားစီေတြ႔ဆံုၿပီး၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး နဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးကိစၥရပ္ေတြကို ေဆြး ေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ေတာင္ကိုရီးယားခရီး စဥ္အေၾကာင္း အေသးစိတ္ကိုေတာ့ ကိုေက်ာ္သိခၤက စုစည္းတင္ ျပေပးထားပါတယ္။

  ေဒၚစု ေတာင္ကိုရီးယား ခရီးစဥ္

  Published January 30, 2013

  ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ သူ႔ရဲ႕ ဟာ၀ိုင္အီခရီးစဥ္အၿပီး၊ တနလၤာေန႔မွာ ေတာင္ကိုရီးယားႏုိင္ငံ ၅ ရက္ တာခရီးစဥ္ကို စတင္ခဲ့ပါတယ္။ အဂၤါေန႔မွာေတာ့ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ဟာ မၾကာခင္မွာပဲ ေတာင္ကိုရီးယား သမၼတတာ၀န္ ကို ထမ္းေဆာင္ေတာ့မယ့္ မစၥစ္ ပတ္ဂြန္ဟဲ၊ ေတာင္ကိုရီးယား လက္႐ွိသမၼတ အီေျမာင္ဘတ္တို႔ နဲ႔ သီးျခားစီေတြ႔ဆံုၿပီး၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး နဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးကိစၥရပ္ေတြကို ေဆြး ေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ေတာင္ကိုရီးယားခရီး စဥ္အေၾကာင္း အေသးစိတ္ကိုေတာ့ ကိုေက်ာ္သိခၤက စုစည္းတင္ ျပေပးထားပါတယ္။