រដ្ឋបាល​លោក​អូបាម៉ា​ផ្តោត​លើ​ការ​កែទម្រង់​អន្តោប្រវេសន៍​i
  X
  January 30, 2013 9:34 PM
  ការជំរុញ​ឲ្យមាន​កំណែទម្រង់​អន្តោប្រវេសន៍​ស.រ.អា.​ហើយនិង​វិធានការ​របស់ព្រឹទ្ធសភា​ទៅលើ​ជម្រើស​សមាជិក​គណៈរដ្ឋមន្រ្តី​របស់លោក​ប្រធានាធិបតី​បារ៉ាក់អូបាម៉ា​ បាន​ធ្វើឲ្យ​មាន​ចំណាប់​អារម្មណ៍​អំពីអ្វីដែល​នឹងក្លាយ​ជាសប្តាហ៍​ដ៏​មមាញឹក​ក្នុងនយោបាយ​របស់​ស.រ.អា។​ លោក​ Michael Bowman  អ្នក​ឆ្លើយឆ្លង​ព័ត៌មាន​វីអូអេ ​រាយ​ការណ៍​ពី​រដ្ឋធានី​វ៉ាស៊ីនតោន​ ហើយ​លោក​ពិន ស៊ីសុវណ្ណ​ជូន​សេចក្តី​ប្រែសម្រួល៕

  រដ្ឋបាល​លោក​អូបាម៉ា​ផ្តោត​លើ​ការ​កែទម្រង់​អន្តោប្រវេសន៍​

  Published January 31, 2013

  ការជំរុញ​ឲ្យមាន​កំណែទម្រង់​អន្តោប្រវេសន៍​ស.រ.អា.​ហើយនិង​វិធានការ​របស់ព្រឹទ្ធសភា​ទៅលើ​ជម្រើស​សមាជិក​គណៈរដ្ឋមន្រ្តី​របស់លោក​ប្រធានាធិបតី​បារ៉ាក់អូបាម៉ា​ បាន​ធ្វើឲ្យ​មាន​ចំណាប់​អារម្មណ៍​អំពីអ្វីដែល​នឹងក្លាយ​ជាសប្តាហ៍​ដ៏​មមាញឹក​ក្នុងនយោបាយ​របស់​ស.រ.អា។​ លោក​ Michael Bowman  អ្នក​ឆ្លើយឆ្លង​ព័ត៌មាន​វីអូអេ ​រាយ​ការណ៍​ពី​រដ្ឋធានី​វ៉ាស៊ីនតោន​ ហើយ​លោក​ពិន ស៊ីសុវណ្ណ​ជូន​សេចក្តី​ប្រែសម្រួល៕