အာရပ္ေႏြဦးႏွစ္ပတ္လည္i
  || 0:00:00
  ...  
   
  X
  January 30, 2013 9:57 PM
  မၾကာေသးခင္ႏွစ္ေတြက အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသတလႊား၊ အာဏာရွင္ စံနစ္ကို တြန္းလွန္ၾကသူေတြထဲမွာ အီဂ်စ္ျပည္သူလူထုလည္း ပါ၀င္ပါ တယ္။ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသ ကို ေျပာင္းလဲေစလိမ့္မယ္လို႔ လူအေတာ္မ်ားမ်ားေမွ်ာ္လင့္ခဲ့တဲ့ အာရပ္ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရးက၊ ေမွ်ာ္လင့္တဲ့အတိုင္း တကယ္ပဲ ရလာဒ္ေတြသိသိသာသာရွိေနၿပီလားဆိုတာကို၊ အီဂ်စ္ေတာ္လွန္ ေရး ၂ ႏွစ္ျပည့္အခ်ိန္မွာ၊ ႏိုင္ငံေရးေလ့လာသူေတြက ဆန္းစစ္ေ၀ ဖန္သံုးသပ္ၾကပါတယ္။ VOA သတင္းေထာက္ Al Passin သတင္းေပးပို႔ထားတာကို မမိုးျဖဴက ဆက္ေျပာျပမွာပါ။

  အာရပ္ေႏြဦးႏွစ္ပတ္လည္

  Published January 31, 2013

  မၾကာေသးခင္ႏွစ္ေတြက အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသတလႊား၊ အာဏာရွင္ စံနစ္ကို တြန္းလွန္ၾကသူေတြထဲမွာ အီဂ်စ္ျပည္သူလူထုလည္း ပါ၀င္ပါ တယ္။ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသ ကို ေျပာင္းလဲေစလိမ့္မယ္လို႔ လူအေတာ္မ်ားမ်ားေမွ်ာ္လင့္ခဲ့တဲ့ အာရပ္ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရးက၊ ေမွ်ာ္လင့္တဲ့အတိုင္း တကယ္ပဲ ရလာဒ္ေတြသိသိသာသာရွိေနၿပီလားဆိုတာကို၊ အီဂ်စ္ေတာ္လွန္ ေရး ၂ ႏွစ္ျပည့္အခ်ိန္မွာ၊ ႏိုင္ငံေရးေလ့လာသူေတြက ဆန္းစစ္ေ၀ ဖန္သံုးသပ္ၾကပါတယ္။ VOA သတင္းေထာက္ Al Passin သတင္းေပးပို႔ထားတာကို မမိုးျဖဴက ဆက္ေျပာျပမွာပါ။