လက္အစားထိုးခြဲစိတ္ကုသမႈi
  || 0:00:00
  ...  
   
  X
  January 30, 2013 10:08 PM
  ေျခတု၊ လက္တု အစားထိုးကုသတာကိုၾကားဖူးေနက်ျဖစ္ေပမယ့္၊ လက္ႏွစ္ဖက္လံုးျပတ္ေနတဲ့သူကို လက္အစစ္ နဲ႔ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ အစားထိုးကုသတာမ်ိဳးေတာ့ အေတာ္ကို ရွားပါးတာပါ။ အခု အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၀ါရွင္တန္ၿမိဳ႕ေတာ္နားက ေဆး ရံုမွာ အီရတ္စစ္ျပန္တဦးကို ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ ကုသေပးႏိုင္ခဲ့ ၿပီျဖစ္ပါတယ္။ အျပည့္အစံုကိုေတာ့ ကိုေက်ာ္သိခၤက တင္ျပေပးပါ လိမ့္မယ္။

  လက္အစားထိုးခြဲစိတ္ကုသမႈ

  Published January 31, 2013

  ေျခတု၊ လက္တု အစားထိုးကုသတာကိုၾကားဖူးေနက်ျဖစ္ေပမယ့္၊ လက္ႏွစ္ဖက္လံုးျပတ္ေနတဲ့သူကို လက္အစစ္ နဲ႔ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ အစားထိုးကုသတာမ်ိဳးေတာ့ အေတာ္ကို ရွားပါးတာပါ။ အခု အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၀ါရွင္တန္ၿမိဳ႕ေတာ္နားက ေဆး ရံုမွာ အီရတ္စစ္ျပန္တဦးကို ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ ကုသေပးႏိုင္ခဲ့ ၿပီျဖစ္ပါတယ္။ အျပည့္အစံုကိုေတာ့ ကိုေက်ာ္သိခၤက တင္ျပေပးပါ လိမ့္မယ္။