និស្សិត​ដូរ្យតន្ត្រី​ច្រៀង​ចម្រៀង​ដែល​ជា​ព្រះរាជ​និពន្ធ​របស់​អតីត​ព្រះ​មហាវីរក្សត្រ​i
  X
  January 31, 2013 8:21 PM
  ខណៈ​ដែល​ពិធី​ថ្វាយ​ព្រះ​ភ្លើង​ដល់​ព្រះបរម​សព​របស់​ព្រះបាទ​នរោត្តម​សីហនុ កាន់​តែ​ខិត​ជិត​ចូល​មក​ដល់ ក្រុម​និស្សិត​ដូរ្យតន្ត្រី​ពីរ​ក្រុម​ បាន​រំលឹក​ដល់​ស្នាព្រះហស្្ថ​របស់​ព្រះមហាក្សត្រ​ដោយ​ការ​ច្រៀង​បទ​ចម្រៀង​ដែល​ជា​ព្រះរាជ​និពន្ធ​របស់​ព្រះអង្គ។ ​លោក​សាយ មុន្នី​នៃ​វីអូអេ​រាយការណ៍​អំពី​រឿង​នេះ​ពី​ទីក្រុង​ភ្នំពេញ។

  និស្សិត​ដូរ្យតន្ត្រី​ច្រៀង​ចម្រៀង​ដែល​ជា​ព្រះរាជ​និពន្ធ​របស់​អតីត​ព្រះ​មហាវីរក្សត្រ​

  Published February 01, 2013

  ខណៈ​ដែល​ពិធី​ថ្វាយ​ព្រះ​ភ្លើង​ដល់​ព្រះបរម​សព​របស់​ព្រះបាទ​នរោត្តម​សីហនុ កាន់​តែ​ខិត​ជិត​ចូល​មក​ដល់ ក្រុម​និស្សិត​ដូរ្យតន្ត្រី​ពីរ​ក្រុម​ បាន​រំលឹក​ដល់​ស្នាព្រះហស្្ថ​របស់​ព្រះមហាក្សត្រ​ដោយ​ការ​ច្រៀង​បទ​ចម្រៀង​ដែល​ជា​ព្រះរាជ​និពន្ធ​របស់​ព្រះអង្គ។ ​លោក​សាយ មុន្នី​នៃ​វីអូអេ​រាយការណ៍​អំពី​រឿង​នេះ​ពី​ទីក្រុង​ភ្នំពេញ។


  You May Like

  No records found for this widget:10040