Ông Nguyễn Quốc Quân thách thức Việt Nam trưng bằng chứng 'nhận tội'i
  X
  February 01, 2013 12:04 AM
  Nhà hoạt động Nguyễn Quốc Quân thách thức Việt Nam trưng bằng chứng “nhận tội” Các ca sĩ tham gia chương trình ASIA 71 có thể bị cấm hát ở Việt Nam Trung Quốc phản đối Philippines nhờ Tòa án quốc tế can thiệp vụ tranh chấp Biển Đông Xem thêm: http://www.voatiengviet.com/ và http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo

  Ông Nguyễn Quốc Quân thách thức Việt Nam trưng bằng chứng 'nhận tội'

  Published February 01, 2013

  Nhà hoạt động Nguyễn Quốc Quân thách thức Việt Nam trưng bằng chứng “nhận tội” Các ca sĩ tham gia chương trình ASIA 71 có thể bị cấm hát ở Việt Nam Trung Quốc phản đối Philippines nhờ Tòa án quốc tế can thiệp vụ tranh chấp Biển Đông Xem thêm: http://www.voatiengviet.com/ và http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo