ေတာင္ကိုရီးယားေရာက္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ပါရဂူဘြဲ႕လက္ခံရယူi
  || 0:00:00
  ...  
   
  X
  February 01, 2013 7:40 PM
  ေတာင္ကိုရီယားႏိုုင္ငံကိုုသြားေရာက္တဲ့ ျမန္မာဒီမိုုကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ဟာ ေန႕ကဆိုးလ္အမ်ိဳးသားတကၠသိုလ္ကခ်ီးျမွင့္တဲ့ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ပါရဂူဘြဲ႕ကိုု လက္ခံရယူပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံကို မျပန္ခင္ ကိုရီးယားႏိုင္ငံကိုေရာက္ေနတဲ့ ျမန္မာမိသားစုေတြနဲ႕လည္း မေန႕ကေတြ႕ဆံုခဲ့ပါတယ္။ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံကေန ကိုေရာ္နီညိမ္းက သတင္းေပးပို႕ထားပါတယ္။

  ေတာင္ကိုရီးယားေရာက္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ပါရဂူဘြဲ႕လက္ခံရယူ

  Published February 02, 2013

  ေတာင္ကိုရီယားႏိုုင္ငံကိုုသြားေရာက္တဲ့ ျမန္မာဒီမိုုကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ဟာ ေန႕ကဆိုးလ္အမ်ိဳးသားတကၠသိုလ္ကခ်ီးျမွင့္တဲ့ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ပါရဂူဘြဲ႕ကိုု လက္ခံရယူပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံကို မျပန္ခင္ ကိုရီးယားႏိုင္ငံကိုေရာက္ေနတဲ့ ျမန္မာမိသားစုေတြနဲ႕လည္း မေန႕ကေတြ႕ဆံုခဲ့ပါတယ္။ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံကေန ကိုေရာ္နီညိမ္းက သတင္းေပးပို႕ထားပါတယ္။