"Redizajnirana Srbija" u Briselui
X
February 01, 2013 10:12 PM
Proteklu sedmicu u Briselu obeležio je dogadjaj koji bi mogao da znači ozbiljan pokušaj da se slika o Srbiji i regionu u očima Evropljana promeni. Predstavljena je, kako su naglasili organizatori, "Redizajnirana Srbija" koja svetu ima šta da ponudi.

"Redizajnirana Srbija" u Briselu

Published February 01, 2013

Proteklu sedmicu u Briselu obeležio je dogadjaj koji bi mogao da znači ozbiljan pokušaj da se slika o Srbiji i regionu u očima Evropljana promeni. Predstavljena je, kako su naglasili organizatori, "Redizajnirana Srbija" koja svetu ima šta da ponudi.