အပတ္စဥ္ တီဗီြမဂၢဇင္းi
  || 0:00:00
  ...  
   
  X
  February 02, 2013 11:20 PM
  ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေတာင္ကုိရီးယား ခရီးစဥ္၊ UWSA နဲ႔ တ႐ုတ္ စစ္လက္နက္ပစၥည္း၊ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး အေျပာင္းအလဲ အပါအ၀င္ တပတ္အတြင္း ျမန္မာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာသတင္းမ်ား၊ ထင္ရွားသူမ်ားအေၾကာင္း သက္တံေရာင္ သတင္းလႊာ ......

  အပတ္စဥ္ တီဗီြမဂၢဇင္း

  Published February 03, 2013

  ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေတာင္ကုိရီးယား ခရီးစဥ္၊ UWSA နဲ႔ တ႐ုတ္ စစ္လက္နက္ပစၥည္း၊ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး အေျပာင္းအလဲ အပါအ၀င္ တပတ္အတြင္း ျမန္မာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာသတင္းမ်ား၊ ထင္ရွားသူမ်ားအေၾကာင္း သက္တံေရာင္ သတင္းလႊာ ......