Multimedia

  Մարջանի խութերը վտանգված ենi
  X
  February 04, 2013 3:22 PM
  Երկրագնդի մարջանի խութերը վտանգված են: Ըստ գնահատումների՝ աղտոտումը, գլոբալ տաքացումը և հսկայական ծավալով ձկնորսությունը վնասել են մարջանի խութերը անվերականգնելի մակարդակի:

  Մարջանի խութերը վտանգված են

  Published February 04, 2013

  Երկրագնդի մարջանի խութերը վտանգված են: Ըստ գնահատումների՝ աղտոտումը, գլոբալ տաքացումը և հսկայական ծավալով ձկնորսությունը վնասել են մարջանի խութերը անվերականգնելի մակարդակի:


  This forum has been closed.
  Comments
       
  There are no comments in this forum. Be first and add one