ျမန္မာျပည္အတြက္ ADB အကူအညီi
  || 0:00:00
  ...  
   
  X
  February 08, 2013 9:07 PM
  ျမန္မာႏိုင္ငံကို ေရာက္ရွိေနတဲ့ ADB အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္ ဥကၠ႒ Haruhiko Kuroda (ဟာ႐ူဟိကို ကူရိုဒ) က ျမန္မာႏိုင္ငံရင္ဆိုင္ ေနရတဲ့ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈဆိုင္ရာ စိန္ေခၚအကဲစမ္းမႈေတြအတြက္ ADB ကေရရွည္ပံ့ပိုးေပးဖို႔ တာ၀န္ယူမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊အစိုးရ၀န္ထမ္းေတြ စြမ္းရည္ျမင့္မားေရး၊ ျပည္သူလူထုအတြက္ ၀င္ေငြအခြင့္အလန္း ဖန္တီးေရး၊ ၿမိဳ႕ျပနဲ႔ ေက်းလက္ၾကားဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကြာဟမႈေလ်ာ့ပါးေရး နဲ႔ ေဒသတြင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈတြန္းအားေပးေရးစတာ ေတြကို လည္း တိုးျမွင့္ကူညီသြားမွာ ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာဆို လိုက္ပါတယ္။ ေဒၚခင္စိုး၀င္းကေျပာျပေပးမွာပါ။

  ျမန္မာျပည္အတြက္ ADB အကူအညီ

  Published February 09, 2013

  ျမန္မာႏိုင္ငံကို ေရာက္ရွိေနတဲ့ ADB အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္ ဥကၠ႒ Haruhiko Kuroda (ဟာ႐ူဟိကို ကူရိုဒ) က ျမန္မာႏိုင္ငံရင္ဆိုင္ ေနရတဲ့ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈဆိုင္ရာ စိန္ေခၚအကဲစမ္းမႈေတြအတြက္ ADB ကေရရွည္ပံ့ပိုးေပးဖို႔ တာ၀န္ယူမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊အစိုးရ၀န္ထမ္းေတြ စြမ္းရည္ျမင့္မားေရး၊ ျပည္သူလူထုအတြက္ ၀င္ေငြအခြင့္အလန္း ဖန္တီးေရး၊ ၿမိဳ႕ျပနဲ႔ ေက်းလက္ၾကားဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကြာဟမႈေလ်ာ့ပါးေရး နဲ႔ ေဒသတြင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈတြန္းအားေပးေရးစတာ ေတြကို လည္း တိုးျမွင့္ကူညီသြားမွာ ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာဆို လိုက္ပါတယ္။ ေဒၚခင္စိုး၀င္းကေျပာျပေပးမွာပါ။