စေနေန႔ ျမန္မာတီဗြီသတင္းi
  || 0:00:00
  ...  
   
  X
  February 08, 2013 10:00 PM
  ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ ၉ ရက္ စေနေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာသတင္း ေတြကို စုစည္းတင္ဆက္ေပးထားပါတယ္။

  စေနေန႔ ျမန္မာတီဗြီသတင္း

  Published February 09, 2013

  ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ ၉ ရက္ စေနေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာသတင္း ေတြကို စုစည္းတင္ဆက္ေပးထားပါတယ္။