အပတ္စဥ္ တီဗီြမဂၢဇင္းi
  || 0:00:00
  ...  
   
  X
  February 09, 2013 11:30 PM
  ကခ်င္ပဋိပကၡေျပလည္ေရး ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတဲ့သတင္းနဲ႔ ျဖစ္ေပၚ တိုးတက္မႈသတင္းစံုအပါအ၀င္ တပတ္အတြင္း ထူးျခားတဲ့ ျမန္မာနဲ႔ ႏုိင္ငံတကာသတင္းမ်ား၊ MSF အႀကီးအကဲနဲ႔ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း၊ သက္တံေရာင္ သတင္းလႊာ ...

  အပတ္စဥ္ တီဗီြမဂၢဇင္း

  Published February 10, 2013

  ကခ်င္ပဋိပကၡေျပလည္ေရး ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတဲ့သတင္းနဲ႔ ျဖစ္ေပၚ တိုးတက္မႈသတင္းစံုအပါအ၀င္ တပတ္အတြင္း ထူးျခားတဲ့ ျမန္မာနဲ႔ ႏုိင္ငံတကာသတင္းမ်ား၊ MSF အႀကီးအကဲနဲ႔ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း၊ သက္တံေရာင္ သတင္းလႊာ ...