Trung Quốc khuấy động các tranh chấp lãnh thổi
  X
  February 11, 2013 4:01 PM
  Trung Quốc từ lâu đã có các tranh chấp lãnh hải với các nước láng giềng Châu Á, nhưng trong năm vừa qua, các tranh chấp này đã dẫn đến nhiều căng thẳng đáng kể . Video sau đây cho thấy Bắc Kinh đã sử dụng nhiều phương cách để khẳng định lập trường của mình, từ việc lập ra một thành phố mới ở một đảo có tranh chấp cho đến việc đòi kiểm tra tàu bè đi ngang qua vùng biển mà họ đòi chủ quyền.

  Trung Quốc khuấy động các tranh chấp lãnh thổ

  Published February 11, 2013

  Trung Quốc từ lâu đã có các tranh chấp lãnh hải với các nước láng giềng Châu Á, nhưng trong năm vừa qua, các tranh chấp này đã dẫn đến nhiều căng thẳng đáng kể . Video sau đây cho thấy Bắc Kinh đã sử dụng nhiều phương cách để khẳng định lập trường của mình, từ việc lập ra một thành phố mới ở một đảo có tranh chấp cho đến việc đòi kiểm tra tàu bè đi ngang qua vùng biển mà họ đòi chủ quyền.