Nữ quân nhân Mỹ sẽ phục vụ trong vai trò tác chiến i
  X
  February 12, 2013 4:16 PM
  Trước khi rời khỏi chức vụ, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Leon Panetta đã có một quyết định có thể gọi là mang tính cách mạng khi ông đảo ngược lệnh trước đây, không cho nữ quân nhân giữ các vị trí tác chiến trực diện với quân địch. Các vị tư lệnh của Lục quân và Thủy quân lục chiến có hạn chót là ngày 15 tháng 5 để trình bày kế hoạch nói trên. Sau đây là một số ‎ý kiến liên quan đến vấn đề này.

  Nữ quân nhân Mỹ sẽ phục vụ trong vai trò tác chiến

  Published February 12, 2013

  Trước khi rời khỏi chức vụ, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Leon Panetta đã có một quyết định có thể gọi là mang tính cách mạng khi ông đảo ngược lệnh trước đây, không cho nữ quân nhân giữ các vị trí tác chiến trực diện với quân địch. Các vị tư lệnh của Lục quân và Thủy quân lục chiến có hạn chót là ngày 15 tháng 5 để trình bày kế hoạch nói trên. Sau đây là một số ‎ý kiến liên quan đến vấn đề này.