ភាពតានតឹង​លើ​បញ្ហា​ជម្លោះ​សមុទ្រ​ចិន​ខាង​ត្បូង ជា​បញ្ហា​ប្រឈម​មួយ​របស់​អាមេរិកi
  || 0:00:00
  ...  
   
  X
  February 11, 2013 5:40 PM
  លោក​បារ៉ាក់​ អូបាម៉ា បាន​ចាប់ផ្តើម​អណត្តិ​ទី​ពីរ​ជា​​ប្រធានាធិបតី ដោយ​ប្រឈម​នឹង​ភាពតានតឹង​ថ្មី​ទៀត​នៅ​ក្នុង​ជម្លោះ​សមុទ្រ​ចិន​ខាង​ត្បូង គ្រាដែល​ប្រទេស​ហ្វីលីពីន បាន​យក​ជម្លោះ​ដែន​សមុទ្រ​របស់​ខ្លួន​ជាមួយ​ចិន​ទៅ​ដោះស្រាយ​នៅ​អង្គការ​សហ​ប្រជាជាតិ។ ពី​ក្រសួង​ការបរទេស​អាមេរិក​លោក ស្កុត ស្តឺនស៍ (Scott Stearns) រាយការណ៍​អំពី​ថា តើ​លោក​ប្រធានាធិបតី និង​រដ្ឋ​មន្រ្តី​ក្រសួង​ការបរទេស​ថ្មី នឹង​ធ្វើ​យ៉ាងដូចម្តេច​ដើម្បី​ដោះស្រាយ​ភាពទាល់ច្រក​នេះ។ ហើយ​អ្នក​នាង លី ម៉ូរីវ៉ាន់ នៃ​វីអូអេ ជូន​សេចក្តី​ប្រែ​សម្រួល។

  ភាពតានតឹង​លើ​បញ្ហា​ជម្លោះ​សមុទ្រ​ចិន​ខាង​ត្បូង ជា​បញ្ហា​ប្រឈម​មួយ​របស់​អាមេរិក

  Published February 12, 2013

  លោក​បារ៉ាក់​ អូបាម៉ា បាន​ចាប់ផ្តើម​អណត្តិ​ទី​ពីរ​ជា​​ប្រធានាធិបតី ដោយ​ប្រឈម​នឹង​ភាពតានតឹង​ថ្មី​ទៀត​នៅ​ក្នុង​ជម្លោះ​សមុទ្រ​ចិន​ខាង​ត្បូង គ្រាដែល​ប្រទេស​ហ្វីលីពីន បាន​យក​ជម្លោះ​ដែន​សមុទ្រ​របស់​ខ្លួន​ជាមួយ​ចិន​ទៅ​ដោះស្រាយ​នៅ​អង្គការ​សហ​ប្រជាជាតិ។ ពី​ក្រសួង​ការបរទេស​អាមេរិក​លោក ស្កុត ស្តឺនស៍ (Scott Stearns) រាយការណ៍​អំពី​ថា តើ​លោក​ប្រធានាធិបតី និង​រដ្ឋ​មន្រ្តី​ក្រសួង​ការបរទេស​ថ្មី នឹង​ធ្វើ​យ៉ាងដូចម្តេច​ដើម្បី​ដោះស្រាយ​ភាពទាល់ច្រក​នេះ។ ហើយ​អ្នក​នាង លី ម៉ូរីវ៉ាន់ នៃ​វីអូអេ ជូន​សេចក្តី​ប្រែ​សម្រួល។